Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Krótkotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy

 

Ćwiczenia dedykowane są żołnierzom rezerwy posiadającym przydział mobilizacyjny* w Batalionie Reprezentacyjnym WP

Szkolenie rezerw osobowych stanowi integralną część działalności szkoleniowej dowództw, sztabów i wojsk. Organizuje się je w celu systematycznego doskonalenia kwalifikacji żołnierzy rezerwy w wykonaniu obowiązków wynikających z nadanych im przydziałow mobilizacyjnych oraz na potrzeby gromadzenia rezerw osobowych, w tym na potrzeby wojennego uzupełnienia jednostek wojskowych.

 UWAGA:

  •   W celu wypłaty należności pieniężnych za odbyte ćwiczenia wszyscy uczestnicy powinni posiadać ze sobą numer rachunku bankowego. W przypadku braku numeru rachunku należności wysłane zostaną przekazem pocztowym (do 5 dni po zakończeniu ćwiczenia).
  •   Batalion Reprezentacyjny WP nie zapewnia miejsc parkingowych dla prywatnych pojazdów żołnierzy rezerwy.

 Wszelkich informacji na temat planowanych krótkotrwałych ćwiczeń żołnierzy rezerwy udziela:


SZEF SZKOLENIA - SZEF SEKCJI:           tel. 261-847-208 lub 261-831-361

SZEF SEKCJI OPERACYJNEJ (S-3):         tel. 261-847-206 lub 261-847-761

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych