Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
KONTAKT

Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
ul. Franciszka Hynka 2
00-909 Warszawa 60

Telefony:

Dowódca
Zastępca Dowódcy
Oficer Prasowy
Oficer Dyżurny
Kancelaria Tel.
Kancelaria Fax
Konsultant dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej
261-847-158
261-848-048
261-847-362
261-847-032
261-848-214
261-848-733
261-848-643

 

W sprawie skarg i wniosków Dowódca Batalionu Reprezentacyjnego WP

przyjmuje w poniedziałki w godz. 14.30 - 15.30

(po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem dowódcy batalionu tel. 261-848-708)

 

 

 

Kontakt
   
Szef Sekcji Personalnej
kpt. Radosław OZOG (breprwp.personalna@ron.mil.pl)
   261-848-731
 261-848-724
Oficer Prasowy por. Michał TOMCZYK
breprwp@ron.mil.pl
m.tomczyk@ron.mil.pl
  261-847-362
       
     

 

PUNKT INFORMACYJNY SYSTEMU POMOCY RODZINOM ZMARŁYCH ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW WOJSKA ORAZ POSZKODOWANYM ŻOŁNIERZOM I PRACOWNIKOM WOJSKA PRZY BATALIONIE REPREZENTACYJNYM WP

tel. 261-847-362

 

 

 

 

 

 

 

Mapa dojazdu:

 

 
Wyświetl większą mapę

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych