Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Batalion przeformował się w Pułk
26.03.2018
Dzień przeformowania obchodziliśmy na porannej ostatniej zbiórce batalionu oraz uroczyście - popołudniu na Placu Marszałka Piłsudskiego.

17 lat historii Batalionu Reprezentacyjnego WP zakończyło dzisiaj swój bieg, staliśmy się Pułkiem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego, po tym jak dowódca Pułku płk Szcześniak zameldował dowódcy Garnizonu Warszawa gen. bryg. Głąbowi sformowanie nowej jednostki, zaś dowódca Batalionu ppłk Cichosz i dowódca Orkiestry Wojskowej w Warszawie mjr Czereszewski – rozformowanie odpowiednio swoich jednostek wojskowych.

 

 

Obchody rozpoczęła zbiórka Batalionu, gdzie dowódca pożegnał odchodzących oficerów, wręczył akty mianowań, wyróżnił ostatnimi odznakami pamiątkowymi i sygnetem Batalionu oraz wpisaniem zasług żołnierzy do Kroniki Batalionu Reprezentacyjnego WP. Nie zabrakło również wielu wyróżnień i nagród za współzawodnictwo sportowe. Jednak szczególnym wyróżnieniem jest umieszczenie zasług żołnierzy w naszej kronice – tym bardziej, że są to ostatnie takie wpisy w historii Batalionu. Oprócz żegnanych oficerów, wyróżnieni w ten sposób zostali najbardziej zasłużeni jednostce w całokształcie jej działalności: mjr Kujawa, st. chor. szt. Balicki, st. chor. Ossowski i st. chor. szt. Śliwa.

 

Jest to najlepsza jednostka wojskowa i mówię to z pełnym przekonaniem – tak dowódca puentował swoje przemówienie, wcześniej dziękując żołnierzom Batalionu za służbę oraz żegnając serdecznie swoich oficerów. Jednostka odwdzięczyła się wręczeniem dowódcy szabli oficerskiej z dedykacją.

 

 

W imieniu odchodzących oficerów przemówiła kpt. Gabriela Ochab, mówiąc o wyjątkowości tej jednostki i o tym jak ważna jest kreowana atmosfera i etos służby.

 

 

Po naszej zbiórce pododdziały i sztab Batalionu przemieściły się na Plac Marszałka Piłsudskiego, gdzie na co dzień zabezpieczamy najważniejsze uroczystości państwowe i gdzie nasi żołnierze pełnią wieczną wartę przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Dzisiaj było nasze święto, które rozpoczęło się od meldunku dowódcy Garnizonu Warszawa oraz przeglądu i powitania z żołnierzami. Punktem centralnym uroczystości był meldunek o przeformowaniu jednostki, jak również awanse na wyższe stopnie wojskowe naszych oficerów – ppłk Kujawa i mjr Grochowiec. Symbolicznym momentem było wręczenie byłym dowódcom Batalionu sygnetów honorowych Batalionu Reprezentacyjnego WP, którzy otrzymali również medale pamiątkowe Dowództwa Garnizonu Warszawa.

 

 

 


Stawiam na zespół ludzki – to jest cel Pułku. Dowodzenie tą jednostką to zaszczyt, honor i wyróżnienie. – dowódca Pułku płk Szcześniak podsumowując dzisiejszą uroczystość.

 

 

 

Galeria:

 Ostatnia uroczysta zbiórka Batalionu Reprezentacyjnego WP

 

Uroczystość przeformowania jednostki na Placu Marszałka Piłsudskiego

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych