Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
AKTUALNOŚCI
Pożegnanie żołnierza
16.03.2018
W Sali Tradycji, odbyła się uroczystość pożegnania kończącego służbę w Batalionie Reprezentacyjnym WP st. szer. Macieja Małeckiego.

 

Żołnierza pożegnał dowódca batalionu ppłk Sebastian Cichosz, który podziękował żegnającemu się za służbę w szeregach naszej jednostki, życząc mu zdrowia, wielu sukcesów w dalszym życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

St.szer. Maciej Małecki wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach państwowych najwyższej rangi z udziałem Prezydenta RP, najwyższych władz państwowych, najwyższej rangi Dowódców Sił Zbrojnych, także poza granicami kraju. W dużym stopniu wykonywał zadania wymagające własnej inicjatywy, czego dobrym przykładem był osobisty udział w uroczystościach najwyższej rangi państwowej w składzie posterunku honorowego, m. in. podczas Uroczystej Odprawy Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

W dniu 18 marca 2018 r. st.szer.Małecki konćzy służbę w Batalionie Reprezentacyjnym WP i przechodzi do Pułku Ochrony celem dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej.Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych i w uznaniu zasług za wzorową służbę został wyróżniony wpisaniem zasług do Kroniki Jednostki Wojskowej.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych